1. Vietnamese
  2. English
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN KIẾN TRÚC I.D.E.A

 

Address :
HACINCO Building, floor 15, block B, lot 3.7
Le Van Luong street, Thanh Xuan
Ha Noi, Viet Nam
Tel : (84-4) 62 854 688
Fax : (84-4) 62 854 689
Email :
Website : http://www.ideajsc.com.vn
  1. IDEA.,jsc
  2. Dự án
  3. Liên hệ