1. Vietnamese
  2. English
BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY
Giám đốc :
Mr. Nguyễn Thái Sơn

Chủ tịch hội đồng quản trị :
Mr. Nguyễn Toàn Thắng

Thành viên ban quản trị :
Mr. Tạ Hữu Long
Mr. Tô Như Thắng
Mr. Nguyễn Thái Sơn
Mr. Trần Hồng Hà
Mr. Trần Anh Tuấn
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KIẾN TRÚC I.D.E.A


“Không có kiến trúc sư giỏi, chỉ có những khách hàng thông minh“
  1. Giới thiệu
  2. Thành viên
  3. Đối tác
  1. IDEA.,jsc
  2. Dự án
  3. Liên hệ